Bluegrass in the School

Bluegrass in the School.

 

Kristina Alm var den första personen i hela världen utan för USA som fick ett Bluegrass in the School stipendium från IBMA. International Bluegrass Music Association.(år 1999)

Detta var möjligt då Kristina har två lärarexamen/ förskolläraraexamen samt grundskolläraraexamen. Samt ett stort intresse och kunnande för bluegrassmusiken.

För stipendiet åkte Kristina & bluegrassbandet  Blue River  ut till en skolklass och spelade och berättade för eleverna om bluegrassmusik.

 

Därefter har Kristina & bluegrassbandet String Strike Pickers framfört ett Bluegrass in the School program för ungdomar vid olika tillfällen bl.a med stöd från MOKs.
Även ”Bluegrass in the School”-bandet med Lasse Lindberg, Kristina Alm & Jimmy Lundgren har besökt skolklasser och berättat och framträtt med bluegrass-musik för elever i grundskolan.

 

Kristina har även varit i USA/Nashville på Bluegrass in The School workshop arrangerad av IBMA,

Nancy Cordwall är koordinator för workshopen. För att medverka på workshopen ska du vara lärarutbildad och ha intresse för bluegrassmusik.

 

 

Skulle Ni vara intresserade av att sponsra ett Bluegrass in the School program ?,,, dvs att ett Bluegrass band åker ut till t.ex. en skola och spelar och berättar om bluegrassmusik.

 

Hör gärna av Er med ev. frågor och för mer information

Till Kristina Alm, 0155-29 49 29,

0704 00 08 75, kristina@tonett.nu