Tonett Förlag

Kunskap, nytta , nöje & framtid

Tonett förlag producerar & säljer

lek & lär spel

På  Låna Lek & Lärmaterial hos Läsotek1

Se  http://minasidor.info/lasotek1

Beställ Masken Max material .

Skicka din beställning till info@tonett.nu

Cd med sången om Masken Max

Med tillhörande pärm med bilder.

Pris 180 kr